0 888 888 935 от 14 до 18ч. в работни дни

Cenopad

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В CENOPAD.BG

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (privacy notice)

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила регламент за защита на личните данни (GDPR - General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги, Cenopad.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: "ЦЕНОПАД" ЕООД
ЕИК: 203901964
Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
E-mail: info@cenopad.bg
Телефон: +359888888935
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 423663

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: "ЦЕНОПАД" ЕООД
ЕИК: 203901964
Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
E-mail: info@cenopad.bg
Телефон: +359888888935

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

"ЦЕНОПАД" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) "ЦЕНОПАД" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка предоставянето на интернет услуги, продажба на стоки от разстояние и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
- Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
- Изпълнение на задълженията на "ЦЕНОПАД" ЕООД по договор с Вас;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "ЦЕНОПАД" ЕООД;
- За целите на легитимния интерес на "ЦЕНОПАД" ЕООД.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) "ЦЕНОПАД" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, доставка на стоки и услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
- създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
- индивидуализация на страна по договора;
- регистрация на участник в събитие, организирано от "ЦЕНОПАД" ЕООД;
- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
- изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени, препоръки за подобряване на използването на услугите, новини и други;
- подобряване и индивидуализиране на услугите, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
- предоставяне на техническа поддръжка, чрез тикет система или кол център;

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на лични данни, "ЦЕНОПАД" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите;
- изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни които събира, обработва и съхранява "ЦЕНОПАД" ЕООД

Чл. 3. (1) "ЦЕНОПАД" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

1) Регистрация на потребител в уебсайта.
Целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваните услуги и от който да се управлява нужната част от съдържанието му. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
2) Сключване на договор за продажба от разстояние.
Целта на тази операция е сключване на договор за продажба от разстояние. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „сключване на договор за продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
3) Доставка на стоки.
Целта на тази операция е доставката на стоки закупени от уебсайта. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Доставка на стоки“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
4) Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент и/или партньор.
Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент и/или партньор“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
5) Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуги.
Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договори за предоставяне на услуги. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
6) Изпращане на информационни съобщения.
Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи срокове и услуги, съгласно договорите. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Изпращане на информационни съобщения“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
7) Изпращане на информационен бюлетин.
Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Изпращане на информационен бюлетин“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
8) Абониране на потребител в платформата с цел получаване на съобщения за промоции, предстоящи събития и други свързани с дейността на сайта.
Целта на тази операция е абониране за съобщения от платформата, без регистрациа на профил. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Абониране на потребител“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
    
(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес)
Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на стока и информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини, информация от виртуален офис и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между "ЦЕНОПАД" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
        
Допълнителни данни, предоставяни от Вас:
Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него допълнителни данни за адрес, телефон и имейл за контакт.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване стока или услуга, между "ЦЕНОПАД" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
        
Други данни, които "ЦЕНОПАД" ЕООД обработва:
При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "ЦЕНОПАД" ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата, локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
        
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за закупуване на стоки или предоставяне на услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на договор, между "ЦЕНОПАД" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
        
(3) "ЦЕНОПАД" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:
- расов или етнически произход;
- политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние;
- данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "ЦЕНОПАД" ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) "ЦЕНОПАД" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, "ЦЕНОПАД" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "ЦЕНОПАД" ЕООД или друго.

(3) "ЦЕНОПАД" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) "ЦЕНОПАД" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "ЦЕНОПАД" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст.

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "ЦЕНОПАД" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "ЦЕНОПАД" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "ЦЕНОПАД" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "ЦЕНОПАД" ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "ЦЕНОПАД" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "ЦЕНОПАД" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "ЦЕНОПАД" ЕООД;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;
- личните данни са били предоставени от друго лице, без Ваше съгласие.

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до "ЦЕНОПАД" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред "ЦЕНОПАД" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "ЦЕНОПАД" ЕООД.

(4) "ЦЕНОПАД" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от "ЦЕНОПАД" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "ЦЕНОПАД" ЕООД да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- "ЦЕНОПАД" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "ЦЕНОПАД" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "ЦЕНОПАД" ЕООД, през Вашия профил, когато това е технически осъществимо или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от "ЦЕНОПАД" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от "ЦЕНОПАД" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "ЦЕНОПАД" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "ЦЕНОПАД" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 14. (1) Ако "ЦЕНОПАД" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "ЦЕНОПАД" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15. (1) За извършване на доставка на стоки или услуги и след подадена заявка от Ваша страна, "ЦЕНОПАД" ЕООД предава необходимата информация към съответния партньор доставчик (куриерска фирма), който обработва Вашите данни като администратор за целите на доставката на заявената стока или услуга.
(2) ECONT - Актуална информация за куриерската фирма може да получите на техния сайт: http://www.econt.com/
(3) SPEEDY - Актуална информация за куриерската фирма може да получите на техния сайт:https://www.speedy.bg/bg
(4) Куриерските фирми могат да използват техни партньори.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави, освен ако това не се налага, за целите на доставка.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20 (1). Когато възлагате на "ЦЕНОПАД" ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на доставка на стоки или използването на услуги, "ЦЕНОПАД" ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, "ЦЕНОПАД" ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "ЦЕНОПАД" ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "ЦЕНОПАД" ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "ЦЕНОПАД" ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

Сайтът на "ЦЕНОПАД" ЕООД - cenopad.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на бисквитки (cookies)

Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
    
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
    
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата (когато е наличен), както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
    
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.